AquaSeal Natural White 5.5 L
Artikelnummer: 04710
.
SEK 1 333,25 / STYCK
SEK 1 666,56 inkl. MOMS
 •  
AquaSeal® NaturalWhite (tidigare AquaSeal® 2KPU NaturalWhite) är en vatten- och polyuretanbaserad 2-komponentslack i premiumklass med utmärkt hållbarhet som passar till de flesta applikationer. Lacken får ett extremt matt och obehandlat utseende och är därför en nästan osynlig. Lackens speciella egenskaper och elasticitet gör att den är godkänd även för kork och uppnår mycket bra värden vid kemikalietester. Produkten är perfekt i situationer när arbetet måste gå snabbt eftersom ytan kan belastas redan efter 24 timmar (1 dygn).


Mer information

Kunder har även köpt denna vara!
Bästsäljare i Natural White
 • AquaSeal® 2K PU

  AquaSeal 2KPU är en 2-K, vattenbaserad golvlack som klarar högt slitage och har hög motståndskraft mot kemikalier. 

  AquaSeal 2KPU har elastiska egenskaper och är därför lämplig även att använda på mjukare träslag och kork. Produkten kan med fördel användas på ytor som ska tas snabbt i bruk, vilket kan göras redan efter ca 24 timmar. 

  AquaSeal 2KPU uppfyller stegsäkerhetsklass R9 enligt DIN 51130. Tillsätts AquaSeal Antislip R10, uppfyller produkten stegsäkerhetsklass R10.

  Applicering

  AquaSeal 2KPU blandas direkt före användning i blandningsförhållande 10:1 med AquaSeal® 2KPU Härter (härdare). Blanda mycket noggrant direkt efter att härdaren har tillsatts. Låt blandningen därefter vila i ca 10 minuter för bästa resultat. Öppentiden för blandat material är ca 2 timmar. Observera att blandningen förblir flytande i cirka 24 timmar, men att egenskaperna försämras avsevärt redan efter 2 timmar, och att blandat material därför inte ska användas efter det.

  Blanda endast så mycket material som kan användas inom öppentiden. Vid härdning av produkten bildas CO2. Det är därför mycket viktigt att dunkar eller blandningskärl inte tillsluts efter att härdaren tillsatts, eftersom dessa då kan spricka p.g.a. övertryck.

  Produkten appliceras jämnt, inte för tunt med hjälp av roller eller lackpensel. Observera att produkten alltid ska appliceras med roller på starkt sugande träslag såsom bok, lönn och ask.

  AquaSeal 2KPU “naturalwhite” rekommenderas särskilt på ljusa träslag för att bevara ett naturligt utseende. AquaSeal 2KPU “naturalwhite” ska rollas ut i 3 till 4 tunna skikt. Åtgång per skikt är ca. 70-90 ml / m². Applicering med stålspackel rekommenderas inte. Infärgning och intensitet kan minskas genom applicering av "royalmatt" de två sista skikten. Alternativt kan infärgning och intensitet ökas med grundolja Classic BaseOil vit eller naturvit. AquaSeal FlexPrimer kan också användas som grundlack.

  Torktid

  Vid 15-25°C och 40-65 % RF kan ett lager applicerat med roller eller lackpensel mellanslipas eller beträdas försiktigt efter ca. 3-4 timmar. Mellanslipning ska utföras innan sista strykning och alla tre lager ska inte appliceras samma dag.

  Dålig ventilation, låg temperatur, hög luftfuktighet och ökad appliceringsmängd kan förlänga torktiden avsevärt. Det färdigbehandlade golvet kan tas i bruk efter 24 timmar. Produkten ska inte utsättas för hårt slitage, täckas med mattor eller behandlas med underhållsprodukter förrän tidigast 7 dagar efter avslutat arbete.

  Åtgång

  Beroende på typ av underlag och arbetsmetod: Ett stålspacklat lager ca 30 ml/m² eller ca 35 m²/l.
  Ett lager applicerat med roller eller lackpensel ca 100 ml/m² eller ca 10 m²/l.

  Förvaring och transport

  Hållbarhet i oöppnad originalförpackning minimum 12 månader förutsatt att materialet transporteras och lagrats torrt, svalt och skyddad från frost.


  Observera!

  AquaSeal 2KPU kan i vissa fall, och med speciella förarbeten, användas vid omlackning direkt på färdigbehandlade trägolv. Kontakta alltid oss för teknisk konsultation innan arbetet påbörjas.


  Viktig anmärkning

  Läs instruktionerna noggrant innan du använder produkten. Denna produkt skall användas av utbildad golvhantverkare, för vilken denna instruktion är avsedd. Arbetet skall utföras fackmannamässigt och i enlighet med gällande nationella standarder och normer.

  Följ specifikationerna för DIN 18356 samt DIN 18365. Slutkunden skall alltid informeras om städ- och underhållsinstruktionerna för produkten.

  Allt brukande av produkten utöver det specificerade användningsområdeti anses vara olämpligt. Felaktig användning och bristande efterlevnad av instruktionerna i denna bruksanvisning utesluter tillverkarens ansvar och garanti. Innan användning av produkten skall de allmänna förutsättningarna kontrolleras noggrant och fackmannamässigt.

  Arbetsmiljöanvisningar

  Kan orsaka hud- och ögonirritation. Kan vara skadligt vid förtäring. Kan orsaka allergiska reaktioner. Undvik hud eller ögonkontakt samt inandning av ångor. Sörj för god ventilation. Vid hudkontakt, tvätta noggrant med tvål och vatten. Håll behållare med oblandat material väl tillslutna. Tillslut inte behållare som innehåller blandat material på grund av bildandet av CO2. Produkten ska inte appliceras med färg/ lackspruta. Förvaras utom räckhåll för barn. Överblivet material ska aldrig hällas ut i avlopp, utan det ska alltid bortskaffas i enlighet med gällande nationella regler och bestämmelser.

  Observera speciellt!

  Följ alltid säkerhetsdatablad, allmänna rekommendationer och branschregler för ytbehandling av trägolvsprodukter, samt information kring städ- och underhåll.

 • aquaseal-härdare-säkerhetsdatablad.pdf 374.00 Kb
  aquaseal-naturalwhite-tekniskt-datablad.pdf 246.00 Kb
  aquaseal-naturalwhite-säkerhetsdatablad.pdf 385.00 Kb